eFentora Aberystwyth

Mae eFentora Aberystwyth yn cysylltu mentoriaid gwirfoddol sy’n gyn-fyfyrwyr Aber â myfyrwyr cyfredol a graddedigion diweddar. Mae’r cynllun yn cynnig mentora ac arweiniad gyrfaol, gan hybu sgiliau i’r gweithle a llwyddiant yn eu gyrfaoedd i’r dyfodol.

Welcome to Aberystwyth eMentoring

Aberystwyth eMentoring connects volunteer mentors who are themselves Aber alumni with current students and recent graduates. The scheme provides career mentoring and guidance, promoting employability and success in their future careers.